Начало

Национална асоциация на Българските картофопроизводители


Сдружението “Национална асоциация на Българските картофопроизводители” е доброволна, независима, демократична организация с нестопанска цел на равноправни членове – юридически и физически лица, свързани с производството, преработката и реализацията на картофи и посадъчен материал с произход Република България или свързани с тази дейност по друг начин.