Национална Асоциация на Картофопроизводителите

НАК

Всеки земеделски стопанин, може да заяви финансова подкрепа по схемите на държавните помощи до ДФ „Земеделие“. Налага се във връзка с ограничаване опасността от разпространение на COVID-19.

    Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си…

Срещи и Семинари през 2020г.

Уважаеми Дами и Господа, Национална Асоциация на Картофопроизводителите организира и през тази година регионални съвместни срещи на картофопроизво-дители с фирми…

ЗА НАС В ПРЕСАТА

https://telemedia.bg/bg/regioni/velingrad/velingrad-sybra-kartofoproizvoditeli-ot-cjalata-strana?fbclid=IwAR0vuJPazmgTW7P0uQr92cIEqyNuZ_Q9kbZvC6L-VUX1nBTGTVa21_IG57M