Национална Асоциация на Картофопроизводителите

НАК

Срещи и Семинари през 2020г.

Уважаеми Дами и Господа, Национална Асоциация на Картофопроизводителите организира и през тази година регионални съвместни срещи на картофопроизво-дители с фирми…

ЗА НАС В ПРЕСАТА

https://telemedia.bg/bg/regioni/velingrad/velingrad-sybra-kartofoproizvoditeli-ot-cjalata-strana?fbclid=IwAR0vuJPazmgTW7P0uQr92cIEqyNuZ_Q9kbZvC6L-VUX1nBTGTVa21_IG57M

По предложение на г-н Тодор Джиков и НАК

Независимо от дългогодишната съпротива на министерството на финансите срещу въвеждането на по-нисък данък върху добавената стойност (ДДС) за храните, екипът…