Национална Асоциация на Картофопроизводителите

НАК
Category

Обяви и Форум

Category

Обяви и Форум

Срещи и Семинари през 2020г.

Уважаеми Дами и Господа, Национална Асоциация на Картофопроизводителите организира и през тази година регионални съвместни срещи на картофопроизво-дители с фирми…