Национална Асоциация на Картофопроизводителите

НАК

По предложение на г-н Тодор Джиков и НАК

Независимо от дългогодишната съпротива на министерството на финансите срещу въвеждането на по-нисък данък върху добавената стойност (ДДС) за храните, екипът…