НАК

За Нас

Национална асоциация на Българските картофопроизводители

Сдружението „Национална асоциация на Българските картофопроизводители“ е доброволна, независима, демократична организация с нестопанска цел на равноправни членове – юридически и физически лица, свързани с производството, преработката и реализацията на картофи и посадъчен материал с произход Република България или свързани с тази дейност по друг начин.

Сдружението работи за подобряване производството, преработката и търговията с картофи и посадъчен материал и подпомага всички, включени в това лица, институции и дейности.

Сдружението подпомага и представлява интересите на членовете си. Всеки който иска да стане член на Асоциацията трябва да внесе встъпителна вноска и членски внос. Ръководството на Асоциацията е в постоянен контакт с МЗГ. 

Какво е необходимо, за да станеш ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕТО?

Необходима Ви е молба (може да е намерите в раздел „Документи“) и да заплатите своята членска такса.

Членския внос за 2019г. е 50 лв., а за нови  членове има встъпителна вноска от 20 лв.

БАНКОВА СМЕТКА на Сдружението Национална асоциация на българските картофопроизводител – НАК

Банка ДСК

IBAN: BG45STSA93000025925052

BIC: STSABGSF