НАК

Реклама в сайта

Защо да РЕКЛАМИРАТЕ в сайта www.nakbg.com?

> Сайта е изцяло насочен към земеделските производители;

> Сайта се посещава от всички производители на картофи;

> Сайта на Национална Асоциация на Картофопроизводителите, набира в момента голяма популярност;

> Презентирайки в www.nakbg.com, Вашата фирма и вашиите продукти, ще може да достигнат до огромен брой земеделски производители;

> Ще имате възможност да представяте ваши продукти и ваши промоции на сайта всеки месец;

> Всеки производител на картофи, ще бъде насочен от вашата реклама към вашия продукт;

Защо все пак
да презентирате вашата фирма и вашия продукт в www.nakbg.com?

> Рекламирайки в сайта www.nakbg.com ще имате възможност за директна реклама водеща към вашият сайт;

> Чрез сайта www.nakbg.com, ще имате възможност да достигнете директно до земеделския производител навсякъде в България;

> В сайта www.nakbg.com ще може да се продава и купува, ще може да се задават въпроси и да се дават отговори, да се чуват мнения на всеки земеделски производител и на всеки специалист в бранша;

> Сайта на НАК, ще представя най-новите световни постижения и иновации в сферата на картофопроизводството и земеделието.

> Вашия продукт и вашата марка, ще бъдат видяни директно от най-точните ви потенциални клиенти;

Бъдете с нас и подкрепете производството на картофи и техните усърдни български производители!

БАНКОВА СМЕТКА на Сдружението Национална асоциация на българските картофопроизводители – НАК
Банка ДСК IBAN: BG45STSA93000025925052 BIC: STSABGSF