НАК

СЕМИНАР в гр. Кюстендил 18.02.2019 г.

Национална асоциация на българските картофопроизводители организира СЕМИНАР съвместно с БАБХ и г-н Николай Роснев -зам. изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, ще присъстват също така г-жа Елза Кадийска-област Кюстендил и г-жа Галя Павлова-област Перник

  • Национална служба за съвети в Земеделието – г-жа Ивона Новакова
  • Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – www.iasas.government.bg
  • Фирми с препарати, торове и техника, които са в помощ на картофопроизводителите.
  • Събитието ще се състои в гр. Кюстендил, на 18.02. 2019, понеделник в Хотел „СТРИМОН-ГАРДЪН“ 5*.

ПРОГРАМА
гр. Кюстендил хотел „СТРИМОН - ГАРДЪН“ - 18.02.2019г.

10:30 ч. – 10.45 ч. – Откриване от председателя Тодор Джиков

10:45 ч. 11:15 ч. – Българска агенция по безопасност на храните  г-н Николай Роснев

11:15 ч. 12:00 ч. – Ариста ПРЗ

12:00 ч. – 12:45 ч. – Интерагри

12:45 ч. – 13:45 ч. – Обяд

13:45 ч.- 14:30 ч. – КВС

14:30 ч.-15:15 ч. – Съхранение на картофи

15:15 ч. – 15:45 ч. – Кафе пауза

15:45 ч.- 16:30 ч. – Агрогрийн Трейдинг

16:30 ч. – 17:15 ч. – ACM

17:15 ч. – 17:30 ч. – ИAСАС

17:30 ч. 18:00 ч. – Национална служба за съвети в земеделието

18.00 ч. – 19:00 ч. – Спа релакс

19:00 ч. – 23:00 ч. – Вечеря