НАК

Благодарим за подкрепата…

Благодарим за подкрепата и изнесените презентации на водещите фирми в браншана търговията с ПРЗ, минерални и течни торове, селскопанска техника както и банки за кредитиране на проекти.

Надяваме се и за в бъдеще да сме си все така полезни и да изградим трайно партньорство.