НАК

СРЕЩА В Министерство на земеделието и храните

В началото на 2019г. се проведе делова среща между Министерство на земеделието, храните и горите и Националната Асоциация на Картофопроизводителите. Бяха разгледани всички аспекти на развитието на картофопроизводството в България.