НАК

ПИСМО до г-н РУМЕН ПОРОЖАНОВ-Министър на МЗХГ

По повод изнесената информация от МЗХГ относно ставката за декар 50 лева с ДДС по програмта борба с вредители по картофите от семейство Телени червеи – ДНЕС 25.02.2019 г. членове на Управителния съвет на “Национална асоциация на Българските картофопроизводители” (НАК), входира писмо в МЗХГ , с което изразихме КАТЕГОРИНОТО ни НЕСЪГЛАСИЕ с намаляване на ставката за декар.

В 12:10 ч. след наше настояване, бяхме приети от Началника на Кабинета на Министъра г-н Атанас Кацарчев в екип със Зам.-министъра г-жа Лозана Василева и Директор дирекция Държавни помощи г-жа Дора Ненова и още 5 служители от различни дирекции.

След двучасови дебати и обсъждания СЕ ПОСТИГНА СПОРАЗУМЕНИЕ за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАВКАТА ЗА ДЕКАР.

Ето и текста на входираното писмо до Министъра г-н Порожанов:

       ДО г-н РУМЕН ПОРОЖАНОВ-МИНИСТЪР на МЗХГ  

Относно: Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“  

Уважаеми Г-н Министър,

изключително сме притеснени от начина на работа в повереното Ви Министерство. Безпрецедентното и арогантно орязване на ставката на декар от 85лв. с ДДС на 50лв с ДДС показва некомпетентност и безотговорно отношение към картофопроизводството в Р. България.

След, като с лека ръка позволихте да се източи бюджета на обвързаното подпомагане в зеленчуци с близо 11 млн. лева ( 40% от бюджета) от анонимни производители на картофи погазвайки грубо европейски регламенти и законодателство, с което се намали ставката и се ощетиха сериозно истинските производители, сега орязвате с близо 40% бюджета за закупуване на препарати по схемата.

Схемата работи от 2014г. и срока на прилагане е до 2020г. включително.

Да, Ви припомниме, че вече веднъж я редуцирахте през 2017г.с 20%   (от 85лв. без ДДС на 85лв. с ДДС). Тогава го преглътнахме и проявихме разбиране, правейки компромис. Абсолютно всички картофопроизводители вече са си договорили и поръчали скъпи и наистина ефективни препарати. Направили сме си финансови разчети за стопанската година.

Орязването на бюджета, ще ни принуди да икономисваме от ПРЗ или обработки, което задължително ще компрометира качеството и количеството на реколтата. Производството Ни се нуждае от предвидливост на разходите и разчетите и подобни сътресения са изключително неразумни .

     За  пореден път обяснявам, че картофопроизводството е застъпено основно в планински и полупланинските райони на страната.

Уважаеми Г-н Министър,

 ПЛАНИНСКИТЕ и ПОЛУПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ ОБХВАЩАТ 35% ОТ ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ И 75% ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СТРАНАТА И КАРТОФИТЕ СА ОСНОВНИЯ ПОМИНЪК НА НАСЕЛЕНИЕТО ТАМ.

Обяснете още веднъж на Вашите служители, че запазването на картофопроизводството има преди всичко изключително социален ефект и едва след това икономически. Един картофопроизводител храни своето семейство и още три семейства пряко ангажирани в производствения процес.

Картофопроизводството е единствения отрасъл, който задържа основната част от населението в планинските и полупланинските райони.

След некомпетентната и антисоциална политика на редица правителства през последните 20 години има цели обезлюдени общини в тези райони. Ние сме изключително чуствителни и уязвими от подобни действия.

Твърдо решени сме да си отстояваме позициите и ще се борим за запазване на  бранша.

гр. София                                                                          С УВАЖЕНИЕ: 25.02.2019г.                                                                       УС на НАК


Вашият коментар