НАК

ПРИЗОВАВАМЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СТАЧКА В ПОНЕДЕЛНИК 22.04.2019г.

Днес 19.04.2019г.

11 асоциации от секторите плодове зеленчуци и картофи проведохме обща пресконференция в БТА.

ПРИЗОВАВАМЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СТАЧКА В ПОНЕДЕЛНИК 22.04.2019г.  СЪВМЕСТНО СЪС СТАЧКАТА НА БИО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ от 12.30Ч. ПРЕД СГАДАТА НА МЗХГ.

ИСКАНИЯ НА НАК:

– ДВОЙНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА СУБСИДИИТЕ ЗА КАРТОФИ

– ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС

– ДВОЙНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТАВКИТЕ ЗА ГАЗЬОЛ

– ДВОЙНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СЪС ТЕЛЕН ЧЕРВЕЙ, НЕМАТОДА И КАРТОФЕН МОЛЕЦ.

– ДВОЙНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТАВКИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВЕНИ РАЙОНИ ДО 500ДКА.

– ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ СКЛАДОВЕ, КОИТО ДА ИЗКУПУВАТ НА СУБСИДИРАНИ ЦЕНИ ПРОДУКЦИЯТА.

КОЛЕГИ ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ !!!

СЕГА Е МОМЕНТА ДА ОПРЕДЕЛИМ ПОЛИТИКАТА НА ДЪРЖАВАТА НИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 7 ГОДИНИ.

СЕГА ОТ НАС САМИТЕ ЗАВИСИ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НАШИЯ СЕКТОР.

ЗА ТРИ ЧАСА В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ СИ РЕШИМ СЪДБАТА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ.

ЗА ТРИ ЧАСА В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ СИ РЕШИМ СЪДБАТА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ.

Тодор Джиков – Председател на
Сдружението “Национална асоциация на Българските картофопроизводители”

Вашият коментар