НАК

Срещи и Семинари през 2020г.

Уважаеми Дами и Господа,
Национална Асоциация на Картофопроизводителите организира и през тази година регионални съвместни срещи на картофопроизво-дители с фирми производители и дистрибутори на ПРЗ, торове техника и финансови институции.

През месец Февруари голяма част от земеделските производители правят своя избор за обезпечаване на стопанската година и една такава среща и разговори, ще бъде изключително полезна за всички.

ДАТИ НА СЕМИНАРИТЕ:

СЕМИНАР гр. КЮСТЕНДИЛ на 06.02.2020г. в хотел Стримон.

СЕМИНАР в с. БЕЛЧИН на 27.02.2020г. в хотел Белчин Гардън


Моля, ако желаете да участвате позвънете на тел.: 0888 95 28 85 или

e-mail: dzhikova.m@gmail.com   г-жа Джикова

Вашият коментар