НАК

Всеки земеделски стопанин, може да заяви финансова подкрепа по схемите на държавните помощи до ДФ „Земеделие“. Налага се във връзка с ограничаване опасността от разпространение на COVID-19.

    Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие“. Това са част от мерките, които институцията налага във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите.
      За улеснение на земеделските стопани, на интернет страницата на Фонда са публикувани образците на заявления по схемите за държавна помощ. Те се намират в главното меню, в категорията „Държавни помощи”, в подменю „ Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014 ”:
         След като заявленията, заедно с изискуемите документи, бъдат подадени по електронната поща на съответната областна дирекция, те ще бъдат обработени. По изготвен график стопаните ще бъдат уведомени кога да са явят в областната дирекция на фонда, където на място ще се пристъпи към окончателно им подписване.
          Електронна поща: dfz@dfz.bg, като в Subject изписват за коя областна дирекция става въпрос.

Вашият коментар