НАК

ВАЖНО!!! „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи“.

Относно: Предоставяне на фактури и декларация за отчитане на вложени количества препарати по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи“.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ:

Уважаеми колеги, към фактурите трябва да има копия на и/или платежното нареждане когато е платено по банка или копие на касов бон когато е платено на ръка.

Може да се изпращат и по пощата с обратна разписка до ДФЗ в съответната област.

Обърнете внимание, че тази бланка е до София област. За ваше улеснение Бланката е има в .doc файл и .pdf файл.

Вашият коментар