НАК

ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“

Очакваме Ви на годишното общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ“, което ще се състои на 27. 06. 2020 г.

от 13:00 ч. в гр. Самоков, , в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА САМОКОВ“ул. „Искър“ 4Б

Тази промяна се налага във връзка с епидемиологичната обстановка в страната.

Тук, можете да се запознаете с дневния ред на годишното общо събрание: