НАК

СЪБРАНИЕТО на НАК предвидено за 27.06.20г.се отлага!

Поради сложната епидемиологична обстановка в гр. Самоков свързана с бума на заразени с Ковид 19 и въведените допълнителни мерки събранието на НАК предвидено за 27.06.20г.се отлага.

Между временно днес 23.06.20г. се проведе среща на представители на НАК с ръководството на МЗХГ, което пое ангажимент за доплащане на липсващите средства по обвързаното подпомагане в размер на 5 млн. лв.

Допълнителните ставки ще се обявят до края на седмицата. Ръководството на НАК ще ви информира за предложените от МЗХГ решения по поставените проблеми.