НАК

Тодор Джиков: Държавата незабавно да изкупи българските картофи!

– Г-н Джиков, какво се случва с българските картофи – складовете са препълнени, а част от продукцията дори не е извадена от земята и стои по полето?

Навсякъде ситуацията е една и съща – хиляди тонове извадени картофи стоят по складове, дворове, по ниви, а около 40% от площите не са реколтирани, защото хората няма къде да съхраняват продукцията си.

Поискахме среща с премиера Бойко Борисов и с министъра на земеделието Десислава Танева, защото тук става дума за човешки съдби – не за печалба, аз а оцеляване на цели семейства. В планинските И полупланинските райони картофопроизводството е основен поминък.

Натискът на вносния картоф е жесток – субсидиите, които правителствата на Гърция, Холандия, Полша, Германия и други страни отпускат, са в пъти над това, което задели МЗХГ по т. нар. ковид мерки.