НАК

Важни срокове за регистрация и актуализация в БАБХ

На вниманието на всички земеделски стопани,
Крайният срок за регистрация и актуализация в системата на фитосанитарен контрол на БАБХ (заверка на белите картончета), съгласно новия Регламент на ЕС 2016/2031 е 30.04.2021 г. Необходимо е да представите копия от заверено за текущата година зелено картонче, справка за дейността, таблица с номерата на използваните имоти от анкетния формуляр, документи за произход на посевния материал от картофи (когато са закупувани нови семена и когато няма налични резултати за чисти почвени и клубенови проби).
Клубеновите проби от картофи за собствено възпроизводство ще се взимат до 31.03.2021 г.
За допълнителна информация моля, задавайте въпросите си на e-mail: rsrz2018@abv.bg или посетете офиса на отдел „Растителна защита“ гр. Самоков – Лаборатория по картофите.