НАК

Как грешка в прессъобщение изправи на нокти цял сектор?

Статия на Биляна Панчева – Agri.bg

Условието за напояване в схемата за обвързана подкрепа за картофи, лук и чесън го няма. Оказа се техническа грешка

Грешка изправи на нокти картофопроизводителите. Както Агри.БГ писа, след проведеното ден преди края на 2020-а година заседание на Тематичната работна група (ТРГ), в съобщение от аграрното министерство разпространиха информация, че за да получава обвързана подкрепа един картофопроизводител, той трябва да напоява културата, да спазва агротехническите мероприятия и производителите на картофи да бъдат регистрирани в БАБХ. 

Проблемите с напояването 

В текстовете на предварително изпратените интервенции изискване за напояване е записано в първите две  – за домати, краставици, корнишони и патладжани и за отделната схема с пипер. В схемата за картофи, лук и чесън не е записано напояване. 

Тъй като стенограма все още не е публикувана, Агри.БГ се обърна с въпрос към земеделското министерство – предлага ли се напояването като изискване за картофите или не. 

Оказа се, че става въпрос за грешка.

Напояването не е записано и не се предвижда като условие за допустимост в схемата за картофи, лук и чесън, заявиха от министерството и веднага коригираха текста на сайта на ведомството. 

Възмущението на председателя на асоциацията на картофопроизводителите можете да прочетете тук

Логично е да не се съгласят с идеята, макар и неистинска, тъй като над 75% от картофените площи и над 3000 земеделски производители и техните семейства са концентрирани основно в полупланинските райони. 

Над 35% от тези площи не се напояват, липсват напоителни системи или те са унищожени.
В текстовете на предварително изпратените интервенции изискване за напояване е записано в първите две – за домати, краставици, корнишони и патладжани и за отделната схема с пипер. 

Защо в тези схеми е заложено като условие на допустимост да има напояване? 
“Прави впечатление, че за част от предложените схеми има заложено като условие за участие в схемата  наличието на система за капково напояване. Смятаме, че все още голяма чат от производителите нямат озаконени водоизточници, особено в районите с наличие на плитки води. Искането за водоползване от 10 куб. м. да бъде увеличено на 50 куб., съгласно нормативната база на МОСВ, касае само сондажи на имоти в регулационните планове на населените места. 

Смятаме, че стимулирането и финансирането на производителите да изграждат системи за капково напояване ще има по добър ефект за развитие, както на зеленчукопроизводството, така и на овощарството в България. Ако остане в този вид интервенцията, рискуваме голяма част от зеленчукопроизводителите да останат извън подпомагането, и напрежение в сектора”, това е общото становище на Дунавските овощари, Добруджанският овощарски съюз, Съюзът на овощарите в България и Асоциацията на малинопроизводителите, записани в таблицата със становища след заседанията на ТРГ. 

Напояването като условие за получаване на обвързана подкрепа, може би е заложено за следващия програмен период с надеждата, че дотогава проблемите в тази насока ще бъдат решени. Което, естествено, ще е чудесно. Но някак оптимизмът ни куца. 

А стресът, причинен на картофопроизводителите от грешка, можеше да бъде спестен, ако до ТРГ се допускаха представители на бранша, които да имат възможност да участват на обсъждането. И медиите, които пък биха могли с адекватно отразяване да разсеят подобни притеснения. 

https://agri.bg/novini/kak-greshka-v-pressobshchenie-izpravi-na-nokti-tsyal-sektor

Вашият коментар