НАК

Важен срок в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ.

Крайната дата за регистрация и актуализация е 30 април.

Крайният срок за регистрация и актуализация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ е 30 април 2021 г.

Това е един от новите моменти в Закона за защита на растенията, обнародван в ДВ на 21 юли 2020 г. и действащ съгласно новия Регламент на ЕС 2016/2031.

ДФЗ отпуска 2,3 млн. лв. за борба с вредителите през 2021 г.

В закона е посочено, че лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, с които могат да се пренасят карантинни вредители, се регистрират в срок до 30 април на годината на започване на дейността.

Регистрацията се прави в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия фермерите ще осъществяват дейността си. Всяка година те ще бъдат длъжни да подават декларация, ако има промяна в тази дейност. 

„Необходимо е да представите копия от заверено за текущата година зелено картонче, справка за дейността, таблица с номерата на използваните имоти от анкетния формуляр, документи за произход на посевния материал от картофи (когато са закупувани нови семена и когато няма налични резултати за чисти почвени и клубенови проби)“, дават указания на своите членове от Национална асоциация на картофопроизводителите и допълват, че клубеновите проби от картофи за собствено възпроизводство ще се взимат до 31 март 2021 г.

https://agri.bg/novini/vazhen-srok-v-sistemata-za-fitosanitaren-kontrol-na-babkh?fbclid=IwAR2RK-8J77z3E2t1QQqs_53EPLoc0WFCLUdrE4s7V4ZZ1GdBF4Hs0kHY2QE