НАК

Ефикасно листно подхранване на КАРТОФИ

ТОП ПРОДУКТ ОТ ЛЕБОЗОЛ БЪЛГАРИЯ

Листно хранене при картофи

Картофите имат специфични изисквания към достъпността на микроелементите. Хранителните микроелементи имат способността да определят добива и качеството при картофопроизводството. 

Дългогодишните изследвания на листната маса на картофите показват, че при тяхното производство темата за микроелементите трябва все повече да се взима под внимание.  

Достъпност на хранителните елементи

За да може да се планира стратегия на торене с микроелементи, трябва да се познават конкретните проблеми на местоположението. Като първа стъпка трябва да се предприеме почвен анализ .

Дори почвата да е запасена в оптимална степен с хранителни вещества, не винаги е гарантирано снабдяване според нуждите на растението с основни, вторични и микроелементи. Много фактори ограничават достъпността и приема през почвата, напр. висока или ниска pH-стойност  при основните и вторичните хранителни елементи, суша, студ, уплътнявания на почвата и/или неподвижна влага, както и антагонистичните действия между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий).

За да можете по-добре да прецените ситуацията с хранителните елементи на Вашите полета,ние Ви препоръчваме да използвате инструмента листен анализ. Резултатите от листните анализи ще Ви дадат информация за актуалната запасеност с хранителни елементи. Тогава Вие ще можете целенасочено да планирате ефективно прилагане на необходимите микроелементи.

Чрез инструмента анализ на грудката Вие можете да разберете, дали Вашата стратегия на торене е правилна и дали трябва да се коригира през следващия сезон.

Третиране на посевния материал

Особено в години с малко валежи и върху леки почви има висока опасност от струпясващи инфекции. Картофено растение,което е достатъчно снабдено с манган, може по-добре да се защити срещу струпясване.

Третирането на посевния материал с 0,050 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК в практиката е мероприятие за намаляване на струпясването. Най-силен ефект може да се очаква при сухи условия, съотв. при ниски валежи, дори тогава когато са налице високи съдържания на  манган в почвата. Подобряване на ефективността и поносимостта на хербицидните пръскания чрез Хербозол®

Картофите в  тяхното начално развитие почти не могат да подтискат плевелите,понеже тези се развиват по-бързо отколкото картофите.

Предпоставка за постигане на тази цел е Хербозол® – добавка към почвените хербициди.

Добавянето на Хeрбозол® подобрява ефективността на  хербицидните мероприятия, като намалява дела на финните капки в спектъра и по този начин се постига по-добро разпределение на хербицидите върху третираните повърхности, също и предотвратява отмиването на активните вещества в по-долните почвени слоеве. Така чувствителните на хербициди картофени кълнове биват защитени.

За повишаване на поносимостта на хербицидните пръскания след поникване ние препоръчваме употребата на  0,200 – 0,300 л/дка Aминозол®.

Начално развитие

Особено в стадиите на младото растение способността за достъп до хранителни вещества е ограничена заради слабо развитата коренова система. Това касае преди всичко хранителните елементи фосфор и манган, но също и бор. Специално през последните години се наблюдава невъзможност да се изгради напълно развита коренова система. Причина за това са стрес, например от екстремни промени на времето, както и  специфични проблеми като уплътняване на почвата от машини или пропадания. Наблюдава се засилено проявление на симптоми на недостиг на фосфор по листния апарат .

Затова ние Ви препоръчваме: за засилване на образуването на клубени /удебеляване на столоните: 2 приложения през 10 – 14 дни с 0,600 л/дка Lebosol®-Магфос и за подпомагане на нарастването на клубените от 10 мм диаметър на клубена : 0,600 л/дка Lebosol®-Mагфос