НАК

НОВА КНИГА в помощ на картофопроизводителите в страната: „Защита на картофите от БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ”

Излезе от печат най-новата книга  в помощ на картофопроизводителите в страната: 

„Защита на картофите от БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ”  (Учебно и практическо помагало),  изд. ВЕКТОР ТЕРА, София, 2021 г.    

Авторът ГЕОРГИ АВДЖИЙСКИ е дългогодишен консултант по „Растителна защита на картофите“, с богата научно-изследователска дейност в свързани направления. През годините e заемал длъжности в различни комисии към МЗХГ, Селскостопанска академия, и други организации. Автор (и в съавторство) е на редица публикации по растителна защита на картофите, проекти за развитие в картофопроизводството, както и на селекционни сортове картофи. Съавтор e на две книги: „Болести и неприятели по картофи“ и „Интегрирани системи за борба с плевели“. От 1987 до 2003 г. изпълнява длъжността Директор на „Комплексна опитна станция по картофите“, гр. Самоков, където  е и научен сътрудник по фитопатология. Консултант е на големи картофопроизводителни стопнаства в страната.

Настоящото издание е фокусирано в  областта на растителната защита на картофите от болести и неприятели. Отразени са основните им биологични особености, диагностиката и средствата за борба, включително най-новите и разрешени за употреба пестициди. По този начин книгата ще подпомага растителнозащитната дейност на производители, любители и специалисти.

СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА за ЧЛЕНОВЕ на Националната Асоциация на Картофопроизводителите!!!

За поръчки с наложен платеж – тел.: 0888 58 54 68; pzd@mail.bg

Таксата за изпращане е за сметка на клиента. При необходимост от данъчна фактура, моля, изпратете данните на:  pzd@mail.bg