НАК

ПИСМО ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

ДО

    МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

    ДО

    МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Г-Н ИВАН ИВАНОВ

  

От : Национална асоциация на картофопроизводителите

Относно : Изключване на картофопроизводителите от подпомагане на трапезните картофи по обвързано подпомагане в ОСП през новия програмен период 2023-2027г.

    За контакти :

    Email:  nakbulgaria@abv.bg

    Тел:  0888 266 992     

 Уважаеми г-н Министър-председател ,

Брюксел или услужливи български чиновници унищожават картофопроизводството в България ?

Този въпрос си задават 2300 картофопроизводители и техните семейства, които се прехранват с доходи от картофопроизводство. Тези производители са основно позиционирани в планински и полупланински райони в България, където в цели общини земеделието е основен поминък и единствена алтернатива на местното население за осигуряване на устойчиви доходи. Лишаването от участие в интервенцията по обвързана подкрепа по първи стълб ,,Директни плащания на площ“ на трапезни картофи и липсата на разработени компенсаторни финансови механизми и алтернативни схеми на директно финансово подпомагане на площ срещу

доказване на произведена продукция при огромния конкурентен пазарен натиск на картофи  от Германия, Франция и Полша на много по ниски цени, е необяснимо.

Затриването на цял един отрасъл с лека ръка заради нечие :

– безхаберие и престъпно бездействие

– прикрито целенасочено изхърляне на даден сектор и изместване на финансов ресурс за други интервенции с цел по лесно източване на средства през нерегламентирани схеми

– своеoбразен междудържавен пазарлък при определяне на интервенциите за лични приоритети  в стратегическия план е необяснимо действие за нас граничещо с престъпление.  

За какво са назначени Постоянните ни представители на Министерството на земеделието в Брюксел. Пълномощен министър, два-трима първи секретари, втори и трети секретари, командировани допълнителни служители от структурите на Министерството на земеделието? Какви са функциите на Директора на Дирекция „Директни плащания на площ“ в Министерството? Всичките те трябва да защитават интересите на българските земеделци по сектори без приоритизиране. Да подпомагат министъра при провеждане на национална политика по прилагане на ОСП, да изготвят стратегии, анализи и оценки, планове за действие за подпомагане на земеделците у нас. Да изготвят и съгласуват съвместно с браншови земеделски представители и министъра схеми и мерки по ОСП. Тяхната работа не е да са само преводачи и деловодители на европейски регламенти или разработването на определени схеми срещу външно заплащане. Всеки трябва да носи последствия за постъпките си без изключение. Политици, министри, държавна администрация, браншови представители, народни представители.

Уважаеми Г-н Премиер, моля за незабавна среща съвместно с министъра на земеделието за намиране на изход от създалия се прецедент.

гр. София                                            С Уважение :

14.02.2022г,                                     УС на НАК      / Т. Джиков/

Вашият коментар