НАК

Позиция на Министерство на земеделието във връзка с обвързаната подкрепа на производителите на трапезни картофи

Позиция на Министерство на земеделието във връзка с обвързаната подкрепа на производителите на трапезни картофи


През Програмния период 2023-2027 година производителите на картофи са включени в обхвата на необвързаното с производството подпомагане чрез интервенциите за основното подпомагане на доходите за устойчивост, допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и еко схемите по Първи стълб.
Същевременно за секторите определени като специфични и важни по социално-икономически или екологични съображения, какъвто е сектора на плодовете и зеленчуците, е насочена допълнителна подкрепа чрез обвързаното с производството подпомагане. В приложното поле на този вид подкрепа са включени като допустими за подпомагане „картофи за нишесте“, което ограничава възможностите за подкрепа на „трапезни картофи“.
В искането си чрез нарочна декларация за запазване на „трапезните картофи“ в списъка на допустимите за подпомагане сектори в рамките на обвързаната с производството подпомагане България беше подкрепена от четири държави членки, които предоставят обвързано с производството подпомагане за трапезни картофи – Чешката Република, Унгария, Румъния и Словакия.
При гласуването на финализирания текст на Проект за Регламента за стратегическите планове България се въздържа и не подкрепи проекта на Регламент, който обаче получи подкрепата на мнозинството от държавите членки.
Министерство на земеделието продължава усилията си в търсене на възможности за осигуряване на подкрепа на производители на трапезни картофи.

Вашият коментар