НАК

Фитоефект -с добавка листно торене с ВИТА ОРГАНИК 50 литра 15 ст или 100 литра 30 ст на декар

Уникално – Специално за ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
ОТГЛЕЖДАЩИ КАРТОФИ
1 литър фитоефект е 200 лева за 100 декара
1 тон Вита Oрганик се правят 100000 литра или 200000 литра само срещу 600 лева за листно
Вие определяте колко литра на декар ще ползвате

Телефон : 0884 799 337

Вашият коментар