НАК

ПИСМО от НАК до г-н Министъра и Отговор на Относно: ,,Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19″ 2022г.

ОТГОВОР на Министерството: