НАК

BG – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г.