НАК

Благодарности към колегите, които отделиха от времето си за участие в стачните действия!

Благодарности към колегите които отделиха от времето си за участие в стачните действия!!!
Силно се надяваме резултата да бъде положителен!

Благодарим за вашето себеотрицание и ангажираност !!!