НАК

Провеждане на срещи със производители на плодове зеленчуци и картофи във връзка с промени по ставките на обвързаното подпомагане.

Колеги, моля погледнете си датите и присъствайте. Искат да ни намалят ставката на картофите!!!

Вашият коментар